BİLGİSAYAR İŞLETMENİ EREN DELİCE NKUAVES

Kimlik Bilgileri

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ EREN DELİCE

T: (0282) 250 1322

M edelice@nku.edu.tr

W edelice.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Bölüm:
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Öğrenim Yılları:
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KAMU YÖNETİMİ
Öğrenim Yılları: 2014
Tez:
Lisans
Üniversite: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KAMU YÖNETİMİ
Öğrenim Yılları: 2009
Tez:
Lisans
Üniversite: LEİBNİZ UNİVERSİTäT HANNOVER (ERASMUS ÖĞRENCİSİ) (ALMANYA)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:POLİTİKA BİLİMİ
Öğrenim Yılları: 2006
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Başlangıç
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. , Delice, E. . Uluslararası Örgüt Metinlerinde Yönetişim Ve Türkiye Pratiği: Teoriden Uygulamaya Bir İnceleme, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 2, ss. 120-138, 2013.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar